Parafia Św. Jerzego w RydułtowachParafia Św. Jerzego w Rydułtowach

Transmisja na żywo
Parafia pw. Św. Jerzego Parafia pw. Św. Jerzego Parafia pw. Św. Jerzego Parafia pw. Św. Jerzego Parafia pw. Św. Jerzego
pon. i czw.: 8.00-10.00
17.00-19.00
wt. i śr.: 17.00-19.00
Kancelaria parafialna
Góra św. Anny 2019
Najnowsza galeria

Ogłoszenia

Parafialny biuletyn liturgiczny /dodatek do ORDO/ nr 1/2017

  Drodzy parafianie, tekst który czytacie jest pierwszym z mówiących o liturgii sprawowanej w naszym kościele. Cyklicznie pragniemy podejmować pewne tematy, które pozwolą nam jeszcze głębiej przeżywać spotkanie z Bogiem we wspólnocie wiernych, głównie podczas Mszy Świętej i nabożeństw.

  Czas nowego roku liturgicznego, który rozpoczynamy wraz z I Niedzielą Adwentu, zawsze był okazją do przypomnienia, bądź wprowadzenia praktyk przyjętych w naszej diecezji. Kwestie te, raz po raz, także nam duszpasterzom są przypominane przez ceremoniarza diecezjalnego i poparte są konkretnymi dokumentami odpowiednio; Kongregacji czy Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu bądź naszej Archidiecezji.

Na początku chcielibyśmy podjąć sprawę przyjmowania komunii świętej. Przystępowanie do Stołu Pańskiego odbywa się w naszej świątyni w procesji począwszy od pierwszych ławek bądź miejsc zajmowanych z przodu kościoła, a sama Komunia jest przyjmowana w postawie stojącej. Ta forma nie budzi żadnych zastrzeżeń i wskazuje na szacunek obecnego dla w Eucharystii Chrystusa.
Jednak można poprawić pewne postawy: prosimy aby zarówno w nawie głównej jak i z boku formować procesję w dwóch rzędach, gdzie przychodząc do ołtarza podchodzimy środkiem a odchodzimy na zewnątrz  /rys. poniżej/ Udzielającemu Komunii jest wygodniej czynić to naprzemiennie z prawej i lewej strony niż stojącym w jednej kolejce, a wiernym wygodniej jest powrócić na miejsca.

Kto może przed przyjęciem Komunii niech przyklęknie na prawe kolano /tak jak wiele osób czyni to obecnie/. Przypominamy również, że przed, ani po Komunii Świętej nie czynimy znaku krzyża, ani innych gestów /np. skłonów głową/ Wypowiadanie po słowach „Ciało Chrystusa”,  „Amen” wystarczy  jest wyrazem chęci przyjęcia Zbawiciela jak i wyznaniem wiary w Jego obecność. Proszę podejść w miarę blisko kapłana, bo czasami brakuje długości ręki by podać Ciało Pańskie.

Praktyki wyżej przedstawione z pewnością będą wymagały czasu i przyzwyczajenia, ale pozwolą uniknąć wpadania na siebie osób, które już przyjęły Komunię i tych, które podchodzą właśnie do stopnia prezbiterium /niestety w praktyce ma to miejsce dość często/
   Dzieci, które jeszcze nie były u I Komunii, a podchodzą z rodzicami  i pragną otrzymać błogosławieństwo proszone są o przyłożenie paluszka do ust, w takim przypadku kapłan czy szafarz najpierw udzieli Komunii, a następnie nakreśli dłonią krzyżyk na czole dziecka.
  W naszej parafii sporo osób cierpi na schorzenia narządów ruchu i przystępuje do Komunii podparta laską, kulą, bądź jest podprowadzana. Proponujemy aby te osoby zajmowały miejsca  w bocznych ławkach pod I i XIV stacją drogi krzyżowej, po udzieleniu komunii świętej wiernym przystępującym do ołtarza, kapłan bądź inny szafarz Komunii podejdzie do tej ławki i udzieli komunii osobom tam się znajdującym. Chęć przyjęcia prosimy wyrazić przez powstanie z miejsca siedzącego. Ławki te niebawem zostaną oznaczone graficzne piktogramami osób z laską bądź niepełnosprawnych. Dobrze będzie kiedy osoby na wózku będą także w okolicy tych ławek z przodu, zazwyczaj jest tam więcej miejsca niż w przejściach nawy bocznej.
  Wyżej wymienione zmiany dziś sygnalizujemy z chęcią wprowadzenia od przyszłej niedzieli, /II Adwentu/ Zdajemy sobie sprawę, że będzie to wymagało cierpliwości i dobrej woli, jednak dla pożytku całego zgromadzenia i piękna liturgii warto wprowadzić te modyfikacje.

  Wychodząc naprzeciw osobom słabosłyszącym pragniemy dać im okazję do spowiedzi poza konfesjonałem w kościele, proponujemy, spowiedź w zamkniętym pomieszczeniu w kaplicy Domku Maryi raz w miesiącu zazwyczaj w I niedziele miesiąca o godz. 11.30-12.00. Przed świętami będzie taka możliwość w niedziele 17- go grudnia. Początkowo o tej sposobności będziemy przypominali tydzień wcześniej w ramach ogłoszeń parafialnych.

  W kolejnych numerach  biuletynu /za 2-3 m-ce/ podejmiemy kwestię Komunii udzielanej w ciągu tygodnia, Komunii św. pod dwoma postaciami dla jubilatów, śpiewu w liturgii, przeżywania uroczystości z odróżnieniem rocznic i  jubileuszy, procesji ofiarniczej podczas przygotowania darów. Zbliżająca się kolęda, jest także okazją do podzielenia się sugestiami i uwagami w odniesieniu do poruszanego dziś tematu i innych.

Wasi duszpasterze

 

 

Polecamy

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...