Parafia pw. Św. Jerzego w Rydułtowach

Parafia pw. Św. Jerzego Parafia pw. Św. Jerzego Parafia pw. Św. Jerzego Parafia pw. Św. Jerzego Parafia pw. Św. Jerzego
pon. i czw.: 8.00-10.00
17.00-19.00
wt. i śr.: 17.00-19.00
Kancelaria parafialna
Boże Ciało 2016
Najnowsza galeria
Wpisz swój adres e-mail
aby otrzymywać informacje z życia parafii

Ogłoszenia

Liturgia słowa na niedzielę

XII Niedziela Zwykła

 

CZYTANIA W ROKU C   

„ Tłumy", o których mowa w Ewangelii, wiedzą o Jezusie tylko tyle, że jest człowiekiem. Niezwykłym, niepospolitym, ale tylko człowie­kiem. A wy: Piotrze, Jakubie, Mario, Kowalscy, Jankowscy... co wy wiecie o Jezusie, w co wierzycie? Kim jest Jezus dla was? Kto pyta o Jezusa, sobie przede wszystkim stawia pytani. Za kogo ja uważam Jezusa; czy jestem gotów usłyszeć prawdziwą odpowiedź, którą dał św. Piotr; przyjąć ją za swoją i odpowiedzieć na zawarte w niej wezwanie? Nie rozumiem Piotrowej odpowiedzi, ani nie obejmę wielkości i wagi jego słów, jeżeli nie chcę poddać się ich działaniu i podjąć ich ciężaru.

(Mszał)

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                      Por. Łk 9,23

Alleluja. Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

 

EWANGELIA                                                  Łk 9,18-24

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki.

+ Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?" Oni odpowie­dzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał". Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?" Piotr odpowie­dział: „Za Mesjasza Bożego". Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Potem mówił do wszyst­kich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa". 

Oto słowo Pańskie

24 CZERWCA NARODZENIE ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

UROCZYSTOŚĆ

Pół roku przed Narodzeniem Chrystusa czcimy Narodzenie św. Jana Chrzciciela, który zapowiadał przyjście Chrystusa i wskazał Go ludowi.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                            Łk 1,76

Alleluja.  Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.

 

EWANGELIA                                                                     Łk 1,57-66

  Narodzenie Jana Chrzciciela.

+ Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Dla Elżbiety nad­szedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Oto słowo Pańskie.

Polecamy

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...